sopranen

Cissy Appels

Nelly Boot-van de Paverd

Bep Daniëls

Henny van Dijk

Bernadette Duymelink

Willy Huigen

Mieke Kolenberg

Henny Mihálovics

Annelies van Schayk

Mia Segers

Dora Slaats

Annie Sneijders

Gerrie Swinkels

Lenie Thielen 

Cobi Verbakel

Elly van Vijfeyken

Erna van de Wijdeven

Hanneke Zwanenberg

alten

Annie Giebels

Els Hessing

Bep Relou

Hanny van Rijt

Elly de Rooij

Toos Schmidt

Joke Seelen 

Ria Spoor

Chris-An Verbakel

Truus Verdonck

Jo Verspaget

Jeanne Vetjens

Mia van de Zanden

tenoren

Theo van Beek

Jan van Bussel

Ann Bogaarts

Jos Dekkers

Cisca Gruijters

Piet Kuijs

Jo Mulkens

Geert Sneijders

Sjef Strijbosch

Nico Vaessen

bassen

Ger Baggermans

René van Bree

Henk van Dijk

Theo van Druenen

Toon van Kilsdonk

Harry van Koll

Paul Lambregts

Frans Pulles

Jan van Ravensberg

Paul Rood

Frans Verbakel

Paul Verbakel