sopranen

Cissy Appels

Nelly Boot-van de Paverd

Henny van Dijk

Bernadette Duymelink

Elen de Galan

Rietje van Hout-van Straeten

Willy Huigen

Mieke Kolenberg

Henny Mihálovics

Annelies van Schayk

Mia Segers

Dora Slaats

Annie Sneijders

Lenie Thielen 

Cobi Verbakel

Elly van Vijfeyken

Erna van de Wijdeven

Hanneke Zwanenberg

alten

Liesbeth Ehrismann

Annie Giebels

Els Hessing

Dorrie van der Linden

Mieke van Loon

Lucie Melters

Anita van Oudenhoven

Bep Relou

Elly de Rooij

Joke Seelen 

Chris-An Verbakel

Jo Verspaget

Mia van de Zanden

tenoren

Theo van Beek

Jan van Bussel

Ann Bogaarts

Jos Dekkers

Cisca Gruijters

Piet Kuijs

Jo Mulkens

Geert Sneijders

Sjef Strijbosch

Nico Vaessen

bassen

Ger Baggermans

René van Bree

Toon van Kilsdonk

Harry van Koll

Paul Lambregts

Frans Pulles

Jan van Ravensberg

Paul Rood