maandag 1 januari 2024

maandag 8 januari 2024

maandag 29 januari 2024

maandag 12 februari 2024

maandag 1 april 2024

zondag 21 april 2024

maandag 20 mei 2024

maandag 1 juli 2024

maandag 26 augustus 2024

zondag 3 november 2024

maandag 16 december 2024

geen repetitie ivm nieuwjaarsdag

eerste repetitie van 2024

13:30 uur: jaarvergadering TDI

Geen repetitie ivm carnavalsmaandag

Geen repetitie ivm 2de Paasdag

Voorjaarsconcert met De Notenkrakers

Geen repetitie ivm 2de Pinksterdag

Laatste repetitie, vervolgens zomervakantie

Eerste repetitie na de zomervakantie

Najaarsconcert ism De Vrolijke Samenzang

13:30 uur: Feestelijke jaarafsluiting