Koorrepetitie

Over ons
Onder de paraplu van “Stichting werkgroep voor bejaarden en niet werkende invaliden” richtten op 27 oktober 1975 de heren Piet van Eemeren en Wim Slegers een stedelijk bejaardenkoor op.Het koor telde 66 leden, afkomstig uit verschillende kleine koren uit Helmondse parochies. Onder leiding van mevr. Valentin Groen werd tijdens de eerste wekelijkse repetities bekende of minder bekende Nederlandse liederen ingestudeerd. “Des winter als het regent” en “Hutje aan de zee” zijn werken van het eerste uur. De heer André Dompeling volgde de eerste dirigente op en onder zijn leiding werd het repertoire drastisch gewijzigd. Het koor kreeg een ander imago en wist als een vierstemmig gemengd koor een plaatsje te veroveren in de Helmondse korenwereld. Werken van bekende componisten als Mozart, Bach, Haydn, Händel, Bortnianski, Suppé en Verdi werden ingestudeerd en uitgevoerd. In 1992 neemt de heer Piet Stax het dirigentenstokje van André Dompling over. Dertien jaar lang is hij de muzikale leider van het koor en onder zijn bezielende leiding kent het koor verschillende hoogtepunten. Van hem krijgt het koor de naam “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor” De muzikale lat wordt steeds hoger gelegd. De uitvoering van het “Hallelujah” uit de “Messiah” van G.F. Händel is een van die hoogtepunten die het koor onder zijn leiding ten gehore heeft gebracht. Sinds juli 2001 heeft Piet Stax muzikale ondersteuning van mevr. Jolanda Verhagen, die het koor op de piano begeleidt tijdens de repetities en uitvoeringen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Rond het 10-jarig bestaan, 27 oktober 1985

De heer Frans Sijmens, volgt op 1 januari 2006 de heer Piet Stax op.
Samen met onze muziekcommissie werkt ook hij aan vernieuwing van het repertoire. Werken van latere componisten als Arthur Sullivan en Lloyd Webber worden tijdens onze wekelijkse repetities op de maandagmiddag intensief geoefend. Daarnaast onderhoudt Frans Sijmens de oudere werken. Het repertoire telt momenteel 139 werken. Liederen uit de beginperiode zijn verdwenen en vervangen door nieuwe vier- of driestemmige werken. Na 18 dirigentschap moet Frans Sijmens om gezondheidsredenen het stokje overdragen aan mevrouw Ine Noijen.
Als seniorenkoor is het “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor” aangesloten bij de LOVOK  (Landelijke Organisatie Van Ouderenkoren) en wij zingen liederen die andere seniorenkoren niet zingen.
“The long day closes” (Arthur Sullivan), “Mala Moja” (Kroatisch volkslied), “Komm, holder Lenz” (Joseph Haydn), “Wenn Zigeuner Hochzeit machen” (Hans Blum) en “The day you sang this song” (D. Ravenel) zijn hiervan enkele voorbeelden.
Op 29 maart 2014 nam het SHS deel aan een voorronde voor seniorenkoren voor het Nederlands Koor Festival. Zeven ouderenkoren uit Noord-Brabant en Limburg laten van zich horen. Het “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor” onder leiding van Frans Sijmens en met begeleiding van Jolanda Verhagen weet met 219 punten een eerste plaats te behalen. Dit prachtige resultaat is bereikt door drie maanden lang intensief te repeteren.
In de afgelopen 40 jaar heeft het SHS verschillende voorzitters en besturen gekend.
In 1975 gaf mevr. C. de Jong leiding aan het bestuur. Vervolgens hebben mevr. A. van Laarschot, mevr. A. de Jongh, de heer J. Branten, mevr. A. Sneijders de voorzittershamer gehanteerd. Op de jaarvergadering van 2014 is de heer G. Sneijders gekozen tot voorzitter.
Op 27 oktober 2024 bestaat het “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor” negenenveertig jaar. Een vereniging met 49 zingende leden, een vereniging waar muziek in zit, een vereniging die in de Helmondse korenwereld er zijn mag.

het bestuur