Algemene Ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering van 30 januari 2023 is goed verlopen. Onze voorzitter hield zich strak aan de agenda en dat maakte ook mogelijk dat wij om kwart voor drie de vergadering met een drankje in de foyer konden afsluiten. De leden luisterden aandachtig en waren betrokken bij wat er besproken werd. Zowel de secretaris als de penningmeester hebben hun verslagen helder verwoord. Bij de behandeling van de voorlopige begroting 2023 werden enkele vraagtekens opgeroepen ten aanzien van een mogelijke verhoging van de contributie per 1 januari 2024.
Penningmeester verwacht oplopende kosten ten aanzien van de zaalhuur, kosten bij uitvoeringen en uitgaven ten behoeve van de muzikale begeleiding.
Ook is onzeker hoeveel subsidie het koor van de gemeente zal krijgen. De subsidie voor dit jaar is nu nog niet bekend.
Door deze onzekere factoren is het voor de penningmeester niet mogelijk geweest een reële begroting 2024 op te stellen. Medio 2023, wanneer er meer duidelijkheid is, komt de penningmeester met een voorstel.
Ook werd gevraagd waarom de actie van de Rabobank zo weinig heeft opgeleverd. Antwoord hierop was helder. Heel weinig leden of aanhang van leden hebben op het SHS gestemd. Wanneer wij in september 2023 weer zullen deelnemen aan de RaboClubSupport zal het bestuur hierin duidelijker een voortrekkersrol moeten vervullen.
Een ander aandachtspunt voor het bestuur kwam vanuit de muziekcommissie. Nu het bestuur voornemens is om alleen vanaf originele muziekstukken te studeren, moet er duidelijkheid komen in wie en hoe nieuw repertoire besteld wordt. Hoe lang gaat het duren voordat de gekozen muziek in handen van de leden is. Goed communiceren is hierbij een vereiste.
Ook werden enkele personen gehuldigd. Mevrouw Jo Verspaget is 10 jaar bestuurslid evenals de heer Geert Sneijders. De secretaris sprak de jubilarissen toe. Met een presentje, een waardebon en de oorkonde werden beide jubilarissen gefeliciteerd. Ook felicitaties waren er voor de heer Paul Verbakel wegens het 10 jarig lidmaatschap van onze vereniging. Ook voor hem een toespraakje, de oorkonde en het LOVOK-speldje en een HelmondGift-bon.
Het bestuur kan terug kijken op een goede jaarvergadering.

Onder de foto’s de link naar de notulen van deze jaarvergadering.