Hoera het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor zingt weer

Op maandag 6 september 2021  is het zover. De coronamaatregelen laten weer meer toe. Al op 19 juli is met de leden afgesproken dat wij, indien mogelijk, met een gedeelde repetitie in september weer willen gaan repeteren.
Na ruim 18 maanden, 9 maart 2020 is de laatste repetitie geweest, zijn allereerst de sopranen en tenoren uitgenodigd voor een repetitie van 13:30 – 14:30 uur. De alten en bassen volgen een repetitie van 14:45 – 15:45 uur. In het TDI is de ventilatie aangepast en met een groep van ongeveer 24 zangers en zangeressen is het op voldoende afstand van elkaar veilig repeteren.
Het enthousiasme onder de leden is groot. Iedereen komt met een big smile binnen, blij dat we weer mogen zingen.
Uiteraard zijn ook Frans en Jolanda present en onder leiding van hen klinken de eerste tonen in de aula van het TDI. Traditiegetrouw de bekende inzingoefeningen. Na het “Tebe Poem”, ter nagedachtenis aan hen die in de voorbije periode zijn overleden, volgen enkele bekende werken zoals “Mala moja”, “Ellie Rhee”, “Wenn Zigeuner Hochzeit machen” en “The Rose”. Het uurtje repeteren vliegt om. Zowel de leden als de begeleiding zijn heel tevreden met wat vanmiddag gehoord is. Na anderhalf jaar valt de klankkleur en de kracht van onze stemmen reuze mee. Na enkele repetities zingen we weer op het oude niveau.
Een dertiental leden hebben deze eerste repetitie niet bezocht. Sommige zijn nog op vakantie, enkelen kunnen om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn en sommige leden vinden het nog niet vertrouwd genoeg om samen te komen. Wij weten van elkaar niet wie wel of niet gevaccineerd is, weten niet wie eventueel toch het virus bij zich heeft. Het bestuur hoopt dat de overheid snel de nodige maatregelen afkondigt, zodat wij allemaal ons veilig kunnen voelen tijdens de komende repetities.

Onze fotograaf Henk van Dijk maakte van deze repetitie enkele foto’s.