Ledenbijeenkomst maandag 19 juli 2021

Marlies Goebels

Voor de tweede keer in een langdurig corona-periode is het koor te gast in wijkhuis “De Fonkel”. 
Geert heette namens het bestuur iedereen van harte welkom. Bij een samenkomst als deze is het heel fijn als het bestuur zo’n grote opkomst van 44 leden mag tellen.
Geert hoopt op een middag waarop we samen elkaar weer eens kunnen ontmoeten en bijpraten in koorverband. De laatste ontmoeting dateert alweer van 24 augustus 2020.
Ook verontschuldigt hij enkele leden die wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Theo van Beek, Frans Pulles en Paul Verbakel kunnen om gezondheidsredenen niet erbij zijn. Ook onze vaste fotograaf, dhr. Henk van Dijk heeft zich moeten afmelden. Henk moet opnieuw geopereerd worden aan zijn oor. Vanmiddag is hij in het ziekenhuis voor gesprekken en onderzoek.
Vandaag nemen we ook afscheid van oud-lid Marlies Goebels, Marlies is vandaag op 80 jarige leeftijd overleden. Zij kampte sinds medio 2020 met haar gezondheid. Uiteindelijk is een tumor in de hersenen haar fataal geworden. Wij herinneren haar als een bescheiden en oprechte vrouw, die bijna 14 jaar bij de alten de repetities trouw volgde. 
Het “Eindejaarfeest” tijdens de laatste repetitie voor de kerst is in 2020 door corona niet doorgegaan. Het is een mooie traditie van het SHS om tijdens het feest jubilarissen te huldigen. Het bestuur haalt vanmiddag de schade in en Geert vraagt mevrouw Truus Verdonck als eerste om naar voren te komen.
Truus is ruim 10 jaar lid. Uit handen van de voorzitter krijgt zij de oorkonde en het bronzen LOVOK-speldje. Ook een VVV-cadeaubon hoort bij dit jubileum.
Ook mevrouw Jo Verspaget is één van onze jubilarissen. Voor haar 20 jarig lidmaatschap mag zij de oorkonde, het zilveren LOVOK-speldje en de VVV-cadeaubon in ontvangst nemen.
Mevrouw Corry Vincent is al 25 jaar lid van het SHS. Ook voor haar is er een oorkonde, de gouden LOVOK-speld, de VVV-cadeaubon. Ook mevrouw Jo van Os zingt al 25 jaar sopraan binnen het SHS. Natuurlijk ook voor haar de oorkonde, de gouden LOVOK-speld en een VVV-cadeaubon.
Namens de leden bedankte de voorzitter onze pianiste, Jolanda Verhagen, en onze dirigent Frans Sijmens. Bijna 15 maanden staan zij op non-actief wat betreft het SHS. Echter Frans is dit jaar vijftien jaar onze dirigent en Jolanda telt anno 2021 twintig dienstjaren. Beide jubilarissen worden met een attentie in het zonnetje gezet.
Tot slot huldigt Geert de secretaris. Nico Vaessen is op 1 januari 2011 toegetreden tot het bestuur en nam direct het secretariaat op zich. Ook voor hem is er een lekkere fles wijn en een VVV-cadeaubon vanwege 10 jaar bestuurslid.
Mevrouw Chris-Ann en mevrouw An Bogaarts hebben zich voor deze middag bijzonder ingezet. Leden te woord staan bij het aanmelden, administratie bijhouden, inkopen doen etc. Steeds stonden de dames klaar om te zorgen voor een geslaagde middag. De voorzitter had ook voor hen een kleine attentie met “merci”.
De huldigingen en “dankjewels” ondergingen de leden onder het genot van een kop je koffie of thee met een stukje vlaai.
Bij het overlijden van een lid of oud-lid is het een mooie gewoonte dat het koor aan het begin van de repetitie het “Tebe Poem”. Op verzoek van Frans zingen we dit lied a capella staande en in herinnering aan Marlies Goebels. Deze middag tekenen alle aanwezige leden de condoleancekaart.
Dan is er tijd en ruimte om elkaar op te zoeken, elkaar weer te ontmoeten en gezellig bijkletsen. Hoe is het eenieder vergaan sinds 24 augustus 2020 ? En met een drankje is het al gauw erg gezellig.
Tegen half vier loopt de bijeenkomst ten einde. Het SHS kan terug kijken op een geslaagde en gezellige ontmoetingsmiddag.