Ledenbijeenkomst maandag 24 augustus 2020

Wijkhuis “De Fonkel”

Op maandagmiddag 9 maart hebben de leden van het SHS elkaar voor het laatst in koorverband gesproken en gezien. Voor het bestuur een belangrijke reden om naar de leden toe een middag te organiseren. Een middag waarop wij elkaar weer eens konden ontmoeten, elkaar konden zien en met elkaar een praatje maken. In overleg met de beheerder van wijkhuis “De Fonkel” heeft het bestuur haar plan snel kunnen realiseren.
Op de bestuursvergadering van donderdagochtend 13 augustus wordt het idee geopperd, ’s middags zitten Geert en Nico bij Theo van Schijndel aan tafel in de Fonkel. Na een klein half uurtje zijn de nodige afspraken gemaakt en kan het bestuur een bijeenkomst houden op maandag 24 augustus. Wijkhuis De Fonkel heeft voor het koor de theaterzaal ter beschikking. Deze ruimte is groot genoeg om de leden te ontvangen en de 1,50 m – regel in acht te nemen.
Via de mail en per post worden de leden uitgenodigd. Gevraagd wordt om zich te melden of af te melden. Sinds kort is de horeca gehouden aan een nieuwe maatregel. Namelijk alle gasten moeten geregistreerd worden. Mocht er een besmetting optreden, dan kan er gemakkelijk en snel het contact onderzoek van de GGD plaatsvinden.
Maandag 24 augustus 13:30 uur is het zover. Bij binnenkomst tekenen de aanwezige leden de lijst en zoeken de penningmeester op. De leden die contributie vooruit hebben betaald, krijgen de teveel betaalde maanden terug. Het verloopt allemaal heel soepel en al gauw zitten we aan de koffie/thee met een lekker stukje vlaai.
Geert wenst ons allen een gezellige middag toe. Helaas nog niet zingen. Het bestuur wil wel graag weten wat de leden willen. Er zijn twee opties. De eerste is om op 7 september in het TDI met een gedeelde repetitie te beginnen. Het bestuur is van mening dat met een groep van plusminus 25 personen de 1,50 m-regel in acht genomen kan worden. De tweede optie is te wachten totdat er een vaccin is en wij als één koor kunnen zingen.
Leden brengen hun persoonlijke stem uit. 13 leden kiezen voor de eerste optie, 23 leden durven het zingen nog niet aan en kiezen derhalve voor optie twee. Geert zegt toe dat het bestuur naar een oplossing gaat zoeken.
De middag zelf is een schot in de roos. In groepjes van vier/vijf wordt er volop geklets en bijgepraat. Het is gezellig en de sfeer is goed. Onder het genot van een drankje vliegt de tijd. Nadat iedereen voorzien is van een SHS-tas kan het bestuur terug kijken op een geslaagde “repetitie” op deze eerste maandag na de zomervakantie.
Niet alle leden heeft het bestuur kunnen verwelkomen. Onze presentielijst telde 36 aanwezigen (inclusief Jolanda en Frans). 12 leden hebben zich afgemeld en 9 leden zijn zonder kennisgeving weggebleven. 
Mocht het nog lang duren voordat wij veilig kunnen zingen, dan overweegt het bestuur de bijeenkomst te herhalen. Het doet het koor goed.
Henk van Dijk was nog op vakantie. Nico heeft enkele foto’s gemaakt.

Henk van Dijk was nog op vakantie. Nico heeft enkele foto’s gemaakt.