Algemene ledenvergadering 27 januari 2020

Op maandag 27 januari 2020 heeft het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor haar jaarvergadering gehouden. Onder leiding van voorzitter Geert Sneijders is de vergadering goed verlopen. De agenda werd  kort en zakelijk afgewerkt.
De meeste vragen en opmerkingen werden geplaatst bij het jaarverslag 2019 van de secretaris. Verschillende leden keken aan de hand van dit verslag terug op 2019.
Na de bestuursverkiezing laste de voorzitter een agendapunt in. Enkele leden werden bedankt voor hun extra inzet voor het koor. Zo kregen Frans Verbakel en Henk van Dijk een fles(jes) drank voor respectievelijk het maken van de oorkondes en het maken van foto’s bij de koorevenementen.
Na de bestuursverkiezing laste de voorzitter een agendapunt in. Enkele leden werden bedankt voor hun extra inzet voor het koor. Zo kregen Frans Verbakel en Henk van Dijk een fles(jes) drank voor respectievelijk het maken van de oorkondes en het maken van foto’s bij de koorevenementen.
Onze penningmeester Chris-An Verbakel is 15 jaar bestuurslid. Een dankjewel ondersteund met een mooie orchidee is hier op zijn plaats. Ook voor bestuurslid Cissy Appels, 12 ½ jaar bestuurslid, is er een dankjewel met een orchidee. Ook voor ons muzikale duo Frans Sijmens en Jolanda Verhagen een dankjewel voor hun inzet en geduld tijdens de repetities van het afgelopen jaar. Een orchidee voor Jolanda en een borreltje voor Frans.
Hoewel Henk van Dijk zijn camera niet bij zich had heeft hij toch enkele foto’s van de jaarvergadering kunnen maken.
Onder de foto’s een link naar de notulen van de jaarvergadering.

Notulen van algemene ledenvergadering 27 januari 2020