Algemene ledenvergadering, 9 februari 2019

Onze jaarvergadering werd gehouden op maandag 9 februari 2019. Aan het eind van de vergadering werd mw. Ans Kleine Staarman gehuldigd wegens haar 15 jarig lidmaatschap van het SHS. Onze fotograaf Henk van Dijk was erbij.

Notulen van de algemene ledenvergadering, 9 februari 2019

Jaarverslag 2019