Lenteconcert “Zang & Vriendschap” 23 april 2018, Geldrop

Het SHS is door het seniorenkoor “Zang en Vriendschap” uit Geldrop uitgenodigd om deel te nemen aan haar lenteconcert. De uitnodiging kwam van Marion de Wit, dirigente van het Geldrops seniorenkoor.
Op maandag 23 april toog een bijna volledig koor naar “’t Kruispunt” om samen met “Zang en Vriendschap” en het “Geldrops Gemengd Koor” voor een muzikale middag te zorgen.
Vóór het concert heeft Frans onze stemmen wat losser gemaakt met behulp van zijn geëigende oefeningen. Al snel sloten de andere twee koren zich aan om de twee gezamenlijke werken met elkaar door te nemen. Onder leiding van Frans zongen we gezamenlijk “Wenn Zigeuner Hochzeit machen” en onder leiding van Marion werd “Siyahamba” gerepeteerd.
Klokslag twee uur werden alle koorleden en enkele luisteraars welkom geheten door de gastheer van “Zang en Vreugd” en kon dit koor het lenteconcert openen met haar eerste vijf werken. Elk koor trad voor de pauze op met vier of vijf werken. Na “Zang en Vriendschap” betrad het “Geldrops Gemengd Koor” het podium en het “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor” sloot het eerste gedeelte af. Na de pauze traden de koren in omgekeerde volgorde nogmaals op.
Het is een muzikale middag geworden met 27 verschillende werken. Het SHS is dikwijls present geweest bij korenmiddagen in de regio. Wat de drie koren vanmiddag op hun programma hadden staan, hebben we niet eerder mogen beluisteren. Ik denk dat onze muziekcommissie enkele ideeën hebben opgedaan om ons repertoire uit te breiden.
Ons programma bestond uit: “Plovi, Plovi”, “Mala moja”, “Love changes everything”, “Slavenkoor”, “The Phantom of the Opera”. Na de pauze brachten we “Hallelujah”, “Piu non si trovano”, “Jerusalem”, en “The Rose” ten gehore. Het laatste nummer heeft Jolanda voor het koor bewerkt en beleefde in Geldrop de premiere. Na afloop gaven zowel Frans als Jolanda aan, dat wij goed gepresteerd hadden. Gezien het applaus wat wij van de andere koorleden kregen, wisten we dat al. Het SHS heeft aan dit lenteconcert een mooie bijdrage geleverd.