Korentreffen, zondag 20 november 2016

Met bijna een voltallig koor was het SHS aanwezig op het tweejaarlijkse korentreffen, dit jaar georganiseerd door “De Vrolijke Samenzang” uit Nuenen.

Rond de klok van twaalven troffen we elkaar op het Rabobankplein van “Het Klooster”. Met een kopje koffie of thee werden we gastvrij ontvangen. Tegen enen stuurde Frans ons naar de Broederzaal voor enkele korte inzingoefeningen.
pende de voorzitter dit derde koortreffen met een woord van welkom. Voor ons begon een lange zit, omdat wij pas na de pauze onze muziek mochten laten horen.
Klokslag half twee opende de voorzitter dit derde koortreffen met een woord van welkom. Voor ons begon een lange zit, omdat wij pas na de pauze onze muziek mochten laten horen.
De twee presentatoren “Hij & Ik” praatten op een komische wijze telkens een blokje van drie werken aan elkaar. “De Vrolijke Samenzang” opende met een eerste optreden en bracht 5 werken ten gehore. De koorklank was mooi. Wellicht door de geluidsversterking middels microfoons. Een potpourri van drie operettewerken sloot het eerste blokje af. Het “Houts Gemengd Koor” wisselde van plaats en slechts na enkele minuten stond dit koor klaar om het concert voort te zetten.
Met een mooi “Rejoyce” opende het HGK zijn bijdrage aan dit korentreffen. Voor het eerst onder leiding van Marjan Vree. Een afslag van deze dirigent bij “Deep River” maakte veel koorleden toch onzeker, wat bij de daaropvolgende werken wel tot uiting kwam. De laatste twee werken klonken weer als vertrouwd.

Met een mooi “Rejoyce” opende het HGK zijn bijdrage aan dit korentreffen. Voor het eerst onder leiding van Marjan Vree. Een afslag van deze dirigent bij “Deep River” maakte veel koorleden toch onzeker, wat bij de daaropvolgende werken wel tot uiting kwam. De laatste twee werken klonken weer als vertrouwd.
Om half vier stond het SHS achter gesloten gordijnen op het podium klaar om aan haar bijdrage te beginnen.

 “Komm holder Lenz” was ons openingsnummer en we brachten het met verve. Buiten was het echt herfst, binnen onder de lampen voelde het aan als de lente. De meerstemmigheid bij de mannen lukt nog niet helemaal, maar Frans was erg tevreden en gaf aan dat het publiek daarvan niets heeft gemerkt. Ook het “Hallelujah”, “The day you sang this song”, “Elly Rhee”,en”Wenn Zigeuner Hochzeit machen” werden goed gezongen en we wisten daarmee het publiek te boeien. Ook “The phantom of the opera” oogstte veel succes. Bij het laatste blokje “Cantique de Jean Racine” en “The long day closes”werd geconcentreerd gezongen. Frans had in de pauze de geluidstechnicus de opdracht gegeven de microfoons uit te schakelen. Mede hierdoor was ons optreden een groot succes. Frans sloot ons optreden af met het alom bekende “Ein l√§ndliche Concertprobe”. Het leverde het SHS een staande ovatie op.
“De Vrolijke Samenzang” sloot het korentreffen af met het laatste blokje van een zevental werken. “Amigos Para Siempre” was een mooi slotlied.
We kijken terug op een mooie muzikale middag, waarbij we genoten hebben van elkaars muziek.

Bron: Nuenense krant