Jaarafsluiting, 14 december 2015

Op maandag 14 december houden we onze laatste repetitie van 2015. Traditiegetrouw wordt onze laatste repetitie een feestelijke jaarafsluiting. Bijna alle koorleden zijn present en een enkeling heeft zijn of haar partner meegebracht. De foyer van het Theo Driessen Instituut is eigenlijk te klein voor de grote groep. Maar er gaan veel makke schapen in een kooi. Tegen half twee hebben alle 55 leden een plaatsje veroverd. Het bestuur heeft met hulp van Annie Sneijders, Frans Verbakel en Toon Smits de aula en de foyer ’s morgens ingericht. In de foyer feestelijk aangeklede tafels en in de aula staat het warm en koud buffet al klaar.
Om half twee opent onze voorzitter Geert Sneijders deze feestelijke afsluiting met een kort welkomstwoord. Hij hoopt dat iedereen een gezellige middag beleeft aan de diverse optredens die SHS-leden in petto hebben.

Voordat wij van alle heerlijkheden kunnen genieten zet onze voorzitter eerst een viertal leden in het zonnetje.
Jo van Os en Corry Vincent zijn beide 20 jaar lid van het SHS. Een dankjewel voor inzet, trouw en betrokkenheid is voor beide dames op zijn plaats. Geert overhandigt de gouden LOVOK-speld en de oorkonde 20 jaar lidmaatschap SHS. Ook is er vanuit het koor voor Jo en Corry nog een presentje. 
Clara Valks en Jo Verspaget zijn 15 jaar lid van het SHS. Ook voor hen een dankjewel voor inzet, trouw en betrokkenheid. Voor hen is er de zilveren LOVOK-speld en een oorkonde. Ook voor Jo en Clara is er namens het koor een presentje.
Het is een goed gebruik om op deze feestmiddag onze dirigent en onze pianiste extra te belonen met een kleine attentie. Jolanda kreeg uit handen van onze voorzitter een kleinood, terwijl Frans met een fles jonge jenever het nieuwe jaar kan inluiden. Door het jaar heen verleent Toon Smits hand- en spandiensten aan het koor, hoewel hij geen koorlid is. Met een oprecht dankjewel en een gevuld nestkastje wordt Toon in het zonnetje gezet.

Voordat wij naar het buffet kunnen neemt onze vice-voorzitter het woord en bedankt namens de koorleden onze voorzitter voor zijn inzet en betrokkenheid bij het koor. Voor Geert is het niet gemakkelijk geweest om zich het voorzittersschap in nog geen jaar tijd eigen te maken. Maar het is gelukt. Het dankjewel wordt ondersteund met een attentie. 
Rond de klok van tweeën is het tijd voor de innerlijke mens. Inmiddels is iedereen voorzien van een drankje en voor het hapje gaan we tafel voor tafel naar de aula.

Er wordt volop genoten van al het lekkers wat voor ons op feestelijk gedekte tafels staat uitgestald. Het nodigt uit om gezellig te tafelen en dat doet dan ook iedereen. 
Het bestuur heeft gevraagd of Annie ook dit jaar de spreekstalmeester wil zijn en de verschillende optredens wil aankondigen. Even na drieën neemt Annie het woord en bijt zelf de spits af.
Met begeleiding van Jolanda (piano) en Gijs (accordeon) brengt Annie The Rose van Bette Midler ten gehore. De leden zijn er stil van. 
Ook de overige optredens zijn het beluisteren waard. Zo ook het gedicht van Jo Verspaget. Zo vlak voor de jaarwisseling krijgen we van Jo nog een wijze les mee naar huis. Riet van Beeck zingt van César Franck “La viërge á la crèche” Zij wordt hierbij natuurlijk begeleid door Jolanda. Mieke Kolenberg en Joke Seelen zijn in voor een vrolijke noot. Als “Petazzie mi Skruwsaus” nemen ze ons mee naar de sauna.
Ook de mannen laten van zich horen. Met begeleiding van Jolanda en Gijs laten zij aan de vrouwelijke leden weten hoe mooi ze zijn. “Mooi zijn alle vrouwen” wordt dan ook met veel gejuich ontvangen. Het muzikale duo Jolanda en Gijs weten ons van alles over bier te vertellen. Uiteraard doen ze dat op een muzikale wijze namelijk op de piano en accordeon. Annie Vogels laat ons luisteren naar een gedicht wat uit het leven gegrepen is “Theater”. Met “liedjes oit de aaw dous” verhogen Jolanda en Gijs de gezellige sfeer in de foyer. De medley nodigt iedereen uit om uit volle borst mee te zingen. Aan het einde van de middag laat Rien Lieffering ons genieten van zijn “Dein ist mein ganzes Herz” uit de operette “Das Land des Lächelns” van Franz Lehár.
Annie Sneijders sluit deze feestelijke en muzikale middag af met een vertolking van het “Nonnenkoor” uit Casanova van Johann Strauss jr.
Tegen vijven sluit de voorzitter deze laatste bijeenkomst van 2015 af met een woord van dank aan de optredende leden en aan Annie voor de presentatie van het geheel. Met “het gebed voor de vrede” en het gezamenlijk gezongen “Stille Nacht” nog in ons hoofd wensen wij elkaar fijne kerstdagen en een gelukkig uiteinde en een goed begin voor 2016. Tot slot is er voor iedereen een agenda van 2016.
Wederom kunnen we terugkijken op een geslaagde afsluiting.

Nico Vaessen

Onderstaande link brengt je naar het fotoalbum van deze feestelijke jaarafsluiting.