Feestelijke jaarafsluiting 15 december 2014

Om 1330uur heet Geert Sneijders allen welkom en wenst ons een fijne middag toe met een  lekker buffet en veel muziek.
We gaan verder met de huldiging van de jubilarissen .
Arie Bernaards  15 jaar lid. Hij krijgt mooie woorden van Geert  voor zijn jarenlange inzet en een zilveren speld, een appeltje van tin, een oorkonde en een fles jonge plus nog een fles als dank voor de wekelijkse hulp met alles klaarzetten.
Annie Sneijders,  20 jaar koorlid. Zij wordt in het zonnetje gezet door Geert met de woorden “als voorzitter had je een inzet van 125% en dat doe je nog steeds als lid van het bestuur. Ik heb er veel steun aan.”Annie dankte hem voor die mooie woorden. Zij kreeg een gouden speld, de oorkonde en een tinnen kerststalletje +kerststukje.
Geert Sneijders,  20 jaar koorlid. Jo Verspaget  bedankte Geert voor zijn inzet, al 11 jaar in het bestuur  en het laatste jaar als voorzitter. We hopen dat je het nog lang blijft doen als voorzitter, ook hij kreeg een gouden speld,  een oorkonde, een tinnen brandweerman en een fles koffielikeur om na te genieten.
Na de huldigingen werden we door Geert uitgenodigd om aan het buffet te beginnen. Na een uur waren de schalen bijna leeg.
Na het eten gingen we aan onze optredens beginnen. Jolanda en Liesel waren duo 2014 en zij zongen over dat jaar. Het was prachtig en erg leuk. Jo Verspaget had een mooie voordracht over Peerke. Dat was zeer amusant.
Farce Majeur, de dames waren Dora Slaats, Bernadette Duymelink, Mia  Segers en Annie Giebels. Ze waren mooi aangekleed en de zaal zong met volle borst mee. Succes verzekerd. Het afgelopen jaar werd op de hak genomen erg leuk. Jolanda zorgde voor de begeleiding. Jo van Os en Corrie Vincent zongen over de nachtegaal. Ook daar werd meegezongen en het was romantisch.
Rien Lieffering en Paul Verbakel  hadden de parels om die ze opgevist hadden. We zagen meteen wat hun beroep was. Paul vertelde in gebrekkig Nederlands dat ze de parelvissers waren. Ze gingen een duet zingen en Jolanda was ook van de partij. We hebben van ze genoten.

Toen kwam Foetsie bah, alias Joke Seelen. Wat hebben we gelachen,  tot tranen toe. Wat was dat leuk.  Zelf bleef ze erg serieus,  je moet het maar kunnen.
Jolanda kwam met het lied, “Met muziek”,  zeer mooi, wat muziek met je doet als je bedroefd bent. We luisterden allen zeer goed. Het was muisstil  en ze kreeg een zeer verdiend applaus .
Diny samen met Jolanda over Flappie  het konijn en dat met kerst geen goede afloop kende , wat er van de vader van het meisje waar het konijn van was geworden is, weten we niet .
Riet van Beeck zong “hoeveel ik van je hou”  Je weet  het wel of misschien ook niet , ze liep tussen de tafels door en zong dat naar iedereen en naar enkele in het bijzonder.  Het was mooi en ontroerend.
En natuurlijk het laatste lied Stille nacht.
Zoals elk jaar,  nu voor  de 17 e keer  heeft  Annie  het hele programma aan elkaar gepraat.
We hebben ook nog enkele leden bedankt voor hun extra inzet zoals Cissy Appels, voor alles wat ze in deze zeven jaar voor ons koor heeft gedaan .
Jolanda voor deze middag en natuurlijk voor het hele jaar , zij kregen beiden een kaarskandelaar met kaars gemaakt door Geert Sneijders. Frans Sijmens  een jonge jenever voor de wijze waarop hij het hele jaar met ons koor bezig is . Ook kreeg Geert nog een bedankje voor al die jaren achter de bar.

 

Tot besluit  kregen alle aanwezige leden een presentje  in de vorm van een pen met opschrift “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor “.
Het was lekker, het was leuk,  we hebben een grandioze middag gehad.
Bedankt allemaal namens het bestuur.

Opgemaakt door Annie Sneijders.