27 oktober 1975 27 oktober 2015

Op zondag 18 oktober 2015 zette het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor haar robijnen jubileum in met een jubileumconcert in het T.O.V.-Gebouw aan de Azalealaan in Helmond.

Het gemengd koor “Polyhymnia” uit Olland en het “PABO-koor” met haar combo waren onze gasten voor deze muzikale middag.

Onze voorzitter, Geert Sneijders, opende klokslag twee uur deze muzikale happening met een woord van welkom aan het talrijke aanwezige publiek, een speciaal welkom aan de oud-leden van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, aan de voorzitter van de REBO NoordBrabant, dhr. W. Willems en aan de voorganger van Frans Sijmens, de heer P. Stax, dirigent van 1993 tot 2006 en naamgever aan het koor. De voorzitter bedankte de oud-dirigent voor zijn grote muzikale inbreng bij het koor. De heer Stax heeft het koor onder zijn dirigentschap op een hoger niveau kunnen tillen. Nu nog plukt Frans Sijmens hiervan de vruchten. Tot slot een welkomstwoord tot de leden van onze gastkoren. Hij hoopt op een mooie muzikale middag.

Als gastheer opent het SHS deze muzikale middag met de eerste vier werken van haar program-ma. Na het “Hallelujah” keek een tevreden en lachende dirigent naar zijn koor. Vanuit de zaal klonk een groot applaus. De eerste reacties van de leden waren van “Ik heb lekker gezongen” “wat was het warm”

Het gemengd koor “Polyhymnia”nam het stokje over. Voorzitter Han Kuipers gaf vooraf een korte toelichting op de tien werken die het koor ten gehore ging brengen. “Polyhymnia”bracht een heel gevarieerd programma mee. De werken waren kort en mede daardoor wist het koor de aandacht van het publiek een hlf uur vast te houden. Een hele prestatie met enkel de menselijke stem als instrument. “Polyhymnia”zingt namelijk alles à capella. Het publiek genoot volop van wat er muzikaal ten gehjore werd gebracht. Met de melodie van “Nkosi Sikelel Africa” nog in ons hoofd gingen we de pauze in. 

Het  PABO-koor wordt vanouds begeleid door een eigen combo. Zij gebruikten de pauze om het podium in te richten voor een wervelend optreden van het PABO-koor. Na een korte toelichting op het programma door een koorlid, opende dirigent Erik van Vugt met “Some nights”. De choreografie vormde met de tekst en de begeleiding van dit werk eenzelfde ingetogenheid. Het geheel was een mooi begin van het concert na de pauze.

Waren de laatste vijf werken voor het PABO-koor een try-out voor het TOP BALK festival in Rotterdam aan het eind van deze maand, voor de volle zaal was het zeker geen try-out. Wat hebben we genoten van de wervelende show van beweging en muziek. Erik van Vugt, zelf vrij van partituur en muziekstandaard, heeft zijn koor en combo laten musiceren vanuit het hart. Jammer, maar een half uurtje genieten is snel voorbij.

Even na vieren is het podium weer voor het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor. Als jubilerend koor sluiten wij dit concert af met een viertal werken. “The Phantom of the opera” heeft van het koor veel repetitietijd gevraagd. Het is ons gelukt om het werk op ons jubileumconcert te kunnen uitvoeren. Het publiek beloont ons met een groot applaus.
Ook nu weer is “Eine ländliche Concertprobe”,waarin onze dirigent met verve de hoofdrol vervult, de uitsmijter van ons concert.

Met een dankwoord aan de deelnemende koren, aan hun dirigenten en begeleiders, aan het talrijke publiek sluit Geert Sneijders een groots jubileumconcert af. Het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor kan en mag met trots terugkijken naar deze muzikale middag.

Foto’s geven prachtig weer wat koorleden en publiek op deze middag hebben beleefd.