Op vrijdag 19 april zijn Jan van Ravensberg en Nico Vaessen als afgevaardigen van het SHS aanwezig op de algemene ledenvergadering van de LOVOK. Behalve de verplichte agendapunten werd ons ook een lezing aangeboden over omgang met een koorlid met dementie. Menig praktische tips gehoord. Ook bij ons koor gaat deze hersenziekte spelen. Tot nu toe bieden de leden onderling de nodige hulp en kunnen de betrokkenen komen blijven zingen.
Ook muzikaal werden de aanwezigen een tiental minuten bezig gehouden. Een canon uit onze kinderjaren werd uit volle borst meegezongen.
Het LOVOK bestuur is voornemens om eind november een korendag te organiseren in het teken van kerstmis. Koren die een kerstconcert voorbereiden kunnen deelname zien als een generale repetitie. Misschien is deelname iets voor het SHS.

Bij de aanvang van de repetitie van maandag 8 januari 2024 wenste Geert Sneijders namens het bestuur alle koorleden een gelukkig en gezond 2024 toe. Ook een mooi muzikaal jaar. In de laatste week van 2023 heeft het bestuur een gesprek gehad met Frans Sijmens. Frans heeft aangegeven te stoppen met het dirigentschap van het SHS. Hij ziet in Ine Noijen een waardige opvolger.
Dat Ine per 1 januari 2024 als onze vaste dirigent is aangesteld, wordt door de aanwezige leden met applaus ontvangen.

Op donderdag 23 november 2023 zijn Ann Bogaarts en Nico Vaessen als afgevaardigden naar een bijeenkomst van de LEV – groep geweest. In de aanloop naar 7 december, landelijke actiedag voor de vrijwilliger, zijn de Helmondse vrijwilligers uitgenodigd voor een hapje en drankje en kleine attenties waarmee je als bestuur een leuke vergadering kunt houden.
Het mag bekend zijn dat het bestuur van het koor bestaat uit zes personen die zich geheel belangeloos inzetten voor het wel en wee van het SHS. De werkgroep “vrijwillige inzet” van de LEV-groep had het goed voor elkaar. Een gezellige ontvangst, muziek van clown Milko, een lekker sapje.
Ook mochten Ann en ik nog twee leuke foto’s meenemen.


Op 16 oktober 2023 laat Frans Sijmens het bestuur weten dat hij nog wat tijd nodig heeft om te herstellen. Hij adviseert om op zoek te gaan naar een vervanger voor hem.
Het bestuur vindt mevrouw Ine Noijen bereid om de taak van Frans Sijmens over te nemen. Op maandag 23 oktober maakt zij kennis met het koor. Ine mag direct aan “de slag” en gaat na deze eerste repetitie met veel huiswerk naar huis. Wij wensen haar veel succes en heel veel plezier met het werken met het SHS.
Op 16 oktober 2023 laat Frans Sijmens het bestuur weten dat hij nog wat tijd nodig heeft om te herstellen. Hij adviseert om op zoek te gaan naar een vervanger voor hem.
Het bestuur vindt mevrouw Ine Noijen bereid om de taak van Frans Sijmens over te nemen. Op maandag 23 oktober maakt zij kennis met het koor. Ine mag direct aan “de slag” en gaat na deze eerste repetitie met veel huiswerk naar huis. Wij wensen haar veel succes en heel veel plezier met het werken met het SHS.