De vereniging bestaat uit aspirant, werkende, rustende en ereleden. Aspirant en werkende leden zijn zij die actief deelnemen aan de repetities en de optredens. Ereleden zijn zij die door de leden en bestuur als zodanig zijn benoemd. Rustende leden zijn zij die voor onbepaalde tijd niet actief aan het koorgebeuren kunnen deelnemen maar wel lid willen blijven. Het bestuur bestaat uit 6 personen. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Samen met de overige bestuursleden geven zij leiding aan de vereniging en leggen zij een keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.

Bestuur  
Dhr. Geert Sneijdersvoorzitter
Mw. Jo Verspagetvice-voorzitter
Dhr. Nico Vaessensecretaris
Dhr. Jan van Ravensbergpenningmeester
Mw. Ann Bogaartsbestuurslid
Mw. Chris-An Verbakelbestuurslid
  

Muziekcommissie

Ook kent de vereniging een muziekcommissie. Zij zorgt voor de programmering tijdens de concerten. De inhoudelijke invulling van de repetities is hiermede van afhankelijk. De muziekcommissie bestaat uit 7 leden. De dirigente, pianiste en de bibliothecaris worden permanent aan de commissie toegevoegd. De leden kiezen uit het midden van hun stemgroep een afgevaardigde.
De muziekcommissie is als volgt samengesteld:

Mw. Ine Noijendirigente
Mw. Jolanda Verhagenpianiste
Dhr. Geert Sneijdersbibliothecaris
Mw. Dora Slaatsnamens de sopranen
 Mw. Joke Seelennamens de alten
 Dhr. Jos Dekkersnamens de tenoren
Dhr. Paul Roodnamens de bassen

Dirigente Ine Noijen is vanaf 23 oktober 2023 dirigente van het SHS. Zij heeft haar opleiding gevolgd aan het Brabants Conservatorium met orgel als hoofdvak en het bijvak piano. Na haar studie heeft Ine altijd pianoles gegeven en koren begeleid. Het gelegenheidskoor “Camillo” heeft 18 jaar lang onder haar leiding rouw en trouwdiensten verzorgd. Thans is zij organiste van het gregoriaans herenkoor van de St. Jozefkerk, Helmond en 2de dirigent van Mannenkoor Lambardi.

Jolanda Verhagen is vanaf juli 2001 als vaste pianiste verbonden aan het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor. Elke maandagmiddag is zij op de koorrepetitie aanwezig en is zij steun en toeverlaat van onze dirigent. Samen met Ine Noijen vormt zij een muzikaal koppel, waarop het koor trots op kan zijn. Dank zij haar muzikaliteit en vaardigheid op de piano kan het koor geconcentreerd repeteren, de juiste tonen overnemen en een werk tot een goed einde brengen. Jolanda maakt ook deel uit van onze muziekcommissie en geeft ons goede raad bij het maken van muziekkeuzes