De vereniging bestaat uit aspirant, werkende, rustende en ere- leden. Aspirant en werkende leden zijn zij die actief deelnemen aan de repetities en de optredens. Ereleden zijn zij die door de leden en bestuur als zodanig zijn benoemd. Rustende leden zijn zij die voor onbepaalde tijd niet actief aan het koorgebeuren kunnen deelnemen maar wel lid willen blijven. Het bestuur bestaat uit 6 personen. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Samen met de overige bestuursleden geven zij leiding aan de vereniging en leggen zij een keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.

Bestuur  
Dhr. Geert Sneijdersvoorzitter
Mw. Jo Verspagetvice-voorzitter
Dhr. Nico Vaessensecretaris
Dhr. Jan van Ravensbergpenningmeester
Mw. Ann Bogaartsbestuurslid
Mw. Chris-An Verbakelbestuurslid
  

Muziekcommissie

Ook kent de vereniging een muziekcommissie. Zij zorgt voor de programmering tijdens de concerten. De inhoudelijke invulling van de repetities is hiermede van afhankelijk. De muziekcommissie bestaat uit 7 leden. De dirigent, pianiste en de bibliothecaris worden permanent aan de commissie toegevoegd. De leden kiezen uit het midden van hun stemgroep een afgevaardigde.
De muziekcommissie is als volgt samengesteld:

Dhr. Frans Sijmensdirigent
Mw. Jolanda Verhagenpianiste
Dhr. Geert Sneijdersbibliothecaris
Mw. Dora Slaatsnamens de sopranen
 vacantnamens de alten
 Dhr. Jos Dekkersnamens de tenoren
Dhr. Paul Roodnamens de bassen

Dirigent Frans Sijmens is vanaf 1 januari 2006 dirigent van het SHS. Hij is opgeleid door Jan Vermulst. Bij het KDOV, Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging heeft hij zijn muziekdiploma’s gehaald. Onze dirigent heeft een ruime ervaring en weet heel veel muzikaleteit uit een een seniorenkoor te halen. Naast het dirigentschap van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor is hij ook dirigent van een vijftal andere koren waarvan sinds 2013 de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje.

Jolanda Verhagen is vanaf juli 2001 als vaste pianiste verbonden aan het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor. Elke maandagmiddag is zij op de koorrepetitie aanwezig en is zij steun en toeverlaat van onze dirigent. Samen met Frans Sijmens vormt zij een muzikaal koppel, waarop het koor trots op kan zijn. Dank zij haar muzikaliteit en vaardigheid op de piano kan het koor geconcentreerd repeteren, de juiste tonen overnemen en een werk tot een goed einde brengen. Jolanda maakt ook deel uit van onze muziekcommissie en geeft ons goede raad bij het maken van muziekkeuzes